• Názov spoločnosti: Libros, s.r.o.

    Sídlo spoločnosti: Ul. Pavla Hlbinu 1519 / 4, 917 01 Trnava

    Sídlo prevádzky: Nám. Jozefa Herdu 379/1, 917 01 Trnava

    E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

    Mobil: 00421 905 407 469